Professionals

Date:05 okt, 2017

Professionals

Bouwborgers zet op flexibele basis professionals in met ruime ervaring in het toetsen en toezichthouden. Wij toetsen uw bouwplannen op afstand door gebruik te maken van het efficiënte Omgevingsportaal of detacheren bouwplantoetsers en toezichthouders binnen uw organisatie. Onze oplossingen passen binnen de toekomstige Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) en de Wet VTH (kwaliteitscriteria) aangaande het inzetten van professionals.

Gekwalificeerde professionals die hun vak verstaan maar vooral kennis en expertise bezitten op het vlak van bouwadvies, bouwplantoetsing en bouwtoezicht. Hierbij optimaal ondersteund vanuit Buro BOV, de methodiek BBTonline en het Omgevingsportaal waardoor Bouwborgers dienstverlening op maat levert.